Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

Visie

Waar staat obs Hurdegaryp voor?
Leren respectvol met anderen om te gaan, in een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Ongeacht cultuur en religie met aandacht voor normen en waarden. Dat staat bij ons centraal in de onderlinge omgang tussen kinderen en tussen kinderen en volwassenen. In het belang van het kind staan wij voor een open communicatie met ouders en/of verzorgers.

Doorgaande lijn
Op onze school wordt gezorgd voor een evenwichtig aanbod tussen spelen en leren. Alle kinderen van obs Hurdegaryp worden in hun ontwikkeling gesteund en gevolgd naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

De ontwikkeling van kinderen
Wij bieden onderwijs waarbij uw kind centraal staat. Aandacht voor kinderen betekent bij ons aandacht voor alle kinderen. Daar binnen realiseren wij specifieke aandacht voor kinderen die dat extra nodig hebben.

Sociaal-emotionele Ontwikkeling
Wij stimuleren kinderen in hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit aspect komt specifiek aan de orde, maar is ook geïntegreerd in de dagelijkse omgang met elkaar.

Zelfstandig werken
Het leren zelfstandig werken geven wij gestalte door te werken met korte en langere taken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid extra aandacht te schenken aan die kinderen die dat nodig hebben.

De Viering
Een kenmerkend element binnen ons onderwijsconcept is de viering. In een viering leren kinderen zich presenteren middels het opvoeren van toneelstukjes, zang, dans, voordracht van een gedicht etc. De viering is een wezenlijk deel van hun vorming.

De computer en het digitale schoolbord
Het gebruik van de computers als hulpmiddel bij het dagelijks onderwijs is niet meer weg te denken uit onze school. Om de computer ook daadwerkelijk te integreren in ons onderwijs, kiezen wij er voor dit in de klas plaats te laten vinden, de kinderen kunnen dan bijvoorbeeld voor een deel hun rekenwerk op de computer maken. Alle groepen (ook de kleuters) krijgen les met het behulp van het digitale schoolbord.

 

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

 

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

 

AGENDA