Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

Uitgangspunten

Pedagogisch uitgangspunten / doelstellingen
Uitgangspunten:

-         leerlingen dragen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
-         leerlingen kunnen van elkaar leren;
-         middels een taaksysteem wordt het zelfstandig werken aangeleerd
-         in het handelen van de leerkracht is de rol van stimulator, organisator,
             begeleider en coach herkenbaar;
-         vieringen nemen in de ontwikkeling van kinderen een belangrijke plaats in.

Doelstellingen:
-         leerlingen gaan met plezier naar school;
-         op school is een prettige werksfeer;
-         de school heeft aandacht voor de individuele leerling;
-         leerlingen voelen zich op school veilig en vertrouwd;
-         leerlingen hebben op school de ruimte om zichzelf te zijn;
-         we spelen in op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Levensbeschouwelijk uitgangspunt
OBS Hurdegaryp is een openbare school. Een openbare school is een school die niet gesticht is op grond van een christelijke of andere levensbeschouwelijke overtuiging. De school is dan ook een ontmoetingsschool van kinderen met verschillende achtergronden.

Het uitgangspunt is: niet apart, maar samen. Het openbaar onderwijs leert de kinderen respect te hebben voor elkaars mening, visie en opvoeding. De openbare school wil dan ook een afspiegeling zijn van de maatschappij om zo de leerlingen voor te bereiden op die maatschappij, waar zij later zelf deel van uit zullen maken

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

Contact

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

Contact

 

AGENDA