Contact

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Schoolgids


Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. De schoolgids geeft aan waar OBS Hurdegaryp voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken.

De gids geeft informatie aan ouders
Deze gids is een handreiking aan ouders voor het bepalen van een verantwoorde schoolkeuze. In onze schoolgids staat wat u van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. We vertellen iets over de opzet van ons onderwijs en de zorg voor kinderen.

Wat staat er in deze schoolgids?
-          Algemene zaken
-          Uitgangspunten van de school
-          Organisatie van het onderwijs
-          Zorg voor kinderen
-          Wat van ouders wordt verwacht
-          Wat ouders van de school kunnen verwachten
 
De gids is tot stand gekomen in overleg tussen ouders en personeel. De medezeggenschapsraad van OBS HUrdegaryp heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Na vaststelling door de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Tytsjerksteradiel wordt deze gids jaarlijks uitgereikt aan ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. De ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen de laatste versie van de schoolgids op internet vinden.

 

Voor de bovenschoolse schoolgids 2018-2019 van OPO Furore klikt u hier.

 

Contact

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

 

Contact

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

 

AGENDA