(0511) 47 20 26
Onze groepen

Onze groepen

Groep 1/2

Kinderen starten in onze kleutergroep bij juf Monica. Wij hechten er veel waarde aan dat kinderen zich veilig voelen op school. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. Dit doen we door spelletjes te doen waarbij wij elkaar leren kennen, samen moeten werken en door betrokken te zijn bij wat er leeft bij de kinderen. Wij werken thematisch en iedere periode hebben wij een nieuw thema waaraan wij werken. Alle activiteiten staan in het teken van het thema en kinderen mogen ook zelf spullen meebrengen over het thema. We luisteren naar verhalen, praten met elkaar in de kring, maar gaan ook aan de slag met klanken, cijfers, kleuren, vormen enz. We stimuleren de kinderen om zelfstandig te worden. Dit doen we door kinderen zelf keuzes te laten maken, ze zelf spullen te laten pakken en door de oudere kinderen de jongere kinderen te laten helpen. We hebben een prachtig lokaal tot onze beschikking en de centrale hal. Het lokaal meer is ingericht om werkjes te kunnen doen en creatief bezig te kunnen zijn. In de hal is een grote huishoek, bouwhoek en de bibliotheek waar de kinderen ruim kunnen spelen of een boekje kunnen lezen.

Onze groepen
Onze groepen

Groep 3/4

Bij juf Xandra en juf Karin gaan de kinderen verder met het leren lezen en rekenen. Kinderen van groep 2 hebben vaak veel zin om naar groep 3 te gaan. Om het lezen op een goede manier te ontwikkelen gebruiken wij de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen. Kinderen kunnen hierbij op hun eigen niveau werken en worden op veel manieren uitgedaagd om te lezen. Er zijn veel spelletjes die de kinderen kunnen doen, zowel fysiek als op een Chromebook. Hierdoor is er veel variatie. Rekenen doen we met de nieuwste methode van De Wereld in Getallen. Deze methode is zeer uitdagend en ook hier kunnen kinderen na een goede instructie zelfstandig op eigen niveau het geleerde gaan verwerken. In de middagen is er ruimte voor wereldoriëntatie. Er wordt dan thematisch gewerkt en de kinderen gaan op onderzoek om zelf kennis op te halen en te verwerken. Mooi om te zien hoe nieuwsgierig kinderen zijn en hoe enthousiast zij kunnen worden van thema's als dino's, bouwen en familie.

Onze groepen

Groep 6

In groep 6 zijn juf Corine en juf Hedwig aanwezig. Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van Kwink. Middels digitale lessen worden er onderwerpen behandeld die de sociaal en emotionele ontwikkeling ondersteunen. Thema's die aan bod komen zijn positief communiceren en opkomen voor elkaar. Tijdens de Kinderboekenweek bereiden de kinderen een boekbespreking voor en presenteren deze ook aan de rest van de klas. Later in het jaar wordt er een start gemaakt met spreekbeurten. Erg spannend, maar mooi om te zien hoe kinderen zichzelf presenteren. Bij wereldoriëntatie hebben we het thema "wereldse kinderen" gehad. Hierin hebben we kennis gemaakt met verschillende culturen en wat daar allemaal bij komt kijken. Erg leuk en leerzaam.

Groep 5/7

Meester Wouter staat 4 dagen in groep 5/7. Op de vrijdag is juf Corine aanwezig. In deze groep zijn de kinderen druk bezig de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal. In groep 7 krijgen de kinderen humanistische vorming. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen met de leerkracht hvo op zoek naar antwoorden op hun levensvragen. Kinderen kunnen veel vragen over het leven hebben en het is goed om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. De kinderen van groep 7 doen ook mee aan het fietsexamen. De Chromebooks nemen een steeds belangrijkere rol in. De kinderen krijgen hun weektaak digitaal en ook verwerken ze steeds meer opdrachten digitaal.

Onze groepen
Onze groepen

Groep 8

In groep 8 is meester Marcel de hele week aanwezig. Dit laatste jaar is erg speciaal. De kinderen sluiten in groep 8 hun basisschoolperiode af en daarom is het belangrijk de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voorgezet onderwijs. Kinderen gaan zelf hun weektaak samenstellen en reflecteren zelf op hun gemaakte werk en hun weektaak. Ze stellen zelf doelen en kunnen dit ook verantwoorden. Wekelijks hebben de kinderen de mogelijkheid om godsdienstonderwijs te volgen. In groep 8 maken de kinderen de eindtoets en sluiten ze af met de musical en het kamp. Hiermee komt een einde aan een mooie en bijzondere tijd op een prachtige school!