Contact

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Interne begeleiding

Ontwikkelingen rondom interne begeleiding

Op OBS Hurdegaryp werken we met groepsplannen voor technisch/begrijpend lezen, rekenen en taal/spelling. Allereerst kijken we naar de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het ene kind heeft aan een korte instructie van de opdracht genoeg, terwijl het andere kind een opdracht beter maakt nadat het een keer extra uitgelegd is.
We bieden een basistaak aan voor alle kinderen, maar er zijn er ook kinderen die een plustaak krijgen of kinderen die juist iets minder maken.
Verder is het ook van belang om te kijken wat een kind nodig heeft van de leerkracht. Het ene kind heeft controle nodig van de leerkracht, het andere kind heeft genoeg aan af en toe een aanwijzing. Nadat we al deze onderwijsbehoeften in beeld hebben gebracht, gaan we alle kinderen clusteren in groepjes. Deze groepjes vormen het groepsplan met daarin beschreven welk groepje welk aanbod krijgt. Door deze manier van werken kunnen we voor elk kind onderwijs op maat bieden.
Door het gebruik van groepsplannen maken we minder handelingsplannen voor individuele leerlingen. De handelingsplannen werden altijd met ouders besproken, dat is met een groepsplan niet het geval. Tijdens de contactmomenten worden ouders uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind. Zolang een kind in het groepsplan mee kan doen, doet hij/zij het aanbod van de groep mee. Mocht het zo zijn dat het niet lukt om met de groep mee te doen, dan worden de ouders daar uiteraard direct bij betrokken.

 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

 

AGENDA