Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

Godsdienst/ HVO

Geestelijke stromingen / Levensbeschouwelijk onderwijs

In de bovenbouw schenken we aandacht aan geestelijke stromingen. Hierbij worden de verschillende wereldgodsdiensten op een informatieve wijze behandeld. Dit vak is verplicht en wordt onder de verantwoordelijkheid van de eigen leerkrachten gegeven. Daarnaast bieden we de ouders de gelegenheid om voor hun kind levensbeschouwelijk onderwijs te kiezen. Dit onderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht in opdracht van het levensbeschouwelijk instituut waartoe hij of zij behoort. Wij bieden Humanistisch- en Godsdienstig vormingsonderwijs aan. Tijdens de lessen godsdienstig vormingsonderwijs is er geen sprake van geloofsoverdracht. Aan de orde komen o.a. de wereldgodsdiensten. Tijdens het humanistisch vormingsonderwijs leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en ook een bijdrage leren geven aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen.

Vrijstelling HVO/GVO

Bij het levensbeschouwelijk onderwijs (groep 7 en 8) bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van deze schoolactiviteiten. Kinderen van ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van HVO- / Godsdienstlessen kunnen dat kenbaar maken op het aanmeldingsformulier en tot 14 dagen na de start van het nieuwe schooljaar bij de directeur van de school. De leerling krijgt van de groepsleerkracht vervangende opdrachten.

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

Contact

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

AGENDA

Contact

 

AGENDA