Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

GGD


Wat kunt u van GGD Fryslân verwachten?
 
- Op verzoek van het consultatiebureau
Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan uw kind in groep 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek.
 
- Onderzoek in groep 2
Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind.
 
- Onderzoek groep 7
Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor het onderzoek vult u een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind. Na het onderzoek worden u en uw kind zonodig uitgenodigd voor een gesprek of voor een aanvullend onderzoek.
 
- Telefonisch spreekuur
Als u vragen heeft over de opvoeding of de gezondheid van uw kind, kunt u dit tijdens het telefonisch spreekuur bespreken met de arts of met de verpleegkundige. De tijd van het spreekuur hangt op de prikborden op school.
 
- Onderzoek op verzoek van ouders
U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Dit kunt u doen tijdens het telefonisch spreekuur.
 
- Onderzoek op verzoek van school
Ook de school kan een onderzoek voorstellen en/of aanvragen.
 
- Hygiëne en veiligheid
Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz. kunt u terecht bij de GGD.
 
Adresgegevens:
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58
Telefoon (058) 2334334,
e-mail: ggd@ggdfryslan.nl
website: www.ggdfryslan.nl

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

AGENDA

 

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 I: www.obs-hurdegaryp.nl
 E: hurdegaryp@opo-furore.nl
 

Schoolleider:

Albert Paauw

Contact

AGENDA

 

AGENDA