Contact

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 www.obs-hurdegaryp.nl
 info@obs-hurdegaryp.nl
                                           Directeur: Dhr. Johan Osinga

Knoppen

Nationale rekendag

AfspelenNationale rekendag

Welkom bij obs Hurdegaryp

Welkom bij obs Hurdegaryp

Feest op OBS Hurdegaryp

De inspectie van het onderwijs bezocht afgelopen maandag OBS Hurdegaryp. De school heeft een periode onder een zogenaamd aangepast arrangement van de inspectie achter de rug. Beide inspecteurs bezochten klassen, voerden gesprekken met kinderen, leerkrachten, IB-er en directie. En kwamen tot de conclusie dat de school, na een periode van hard werken, weer in het basisarrangement valt. Kortom:  De school is weer groen!

Vandaag was het daarom feest op OBS Hurdegaryp. Alle kinderen (en meesters en juffen) kwamen groen gekleed op school. In de klassen was van alles te doen en in de hal werd een kunstwerk gemaakt door alle kinderen. Een welverdiende traktatie mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het einde van de ochtend werden de kinderen toegesproken en hebben ze voor zichzelf gezongen. Het is een prestatie om trots op te zijn!

 

Op Openbare Basisschool Hurdegaryp spelen, leren en werken leerlingen met veel plezier samen. Duidelijke regels, omgangsvormen en structuur zorgen voor een geborgen en veilige sfeer in de school. Hierdoor kan ieder kind zijn of haar talenten ontwikkelen. De leerkracht helpt, stimuleert en begeleidt daarbij. Met moderne lesmethodes, waarbij vooral rekenen en taal centraal staan, halen we het beste uit ieder kind!

In de school creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Met aandacht voor waarden en normen kan ieder kind zich veilig voelen. Dit zien we terug in de omgang tussen kinderen onderling en in de omgang tussen kinderen en volwassenen. In het belang van het kind zijn wij voor een open communicatie met ouders en/of verzorgers. Daarnaast is er ook ruimte voor sport, muziek, kunst en cultuur en feesten. En dat in een gezellige sfeer, gebaseerd op duidelijke afspraken.


 

Nieuws

Schoolfilmpje

AfspelenSchoolfilmpje
 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 www.obs-hurdegaryp.nl
 info@obs-hurdegaryp.nl
                                           Directeur: Dhr. Johan Osinga

Knoppen

Nationale rekendag

AfspelenNationale rekendag

Welkom bij obs Hurdegaryp

Welkom bij obs Hurdegaryp

Feest op OBS Hurdegaryp

De inspectie van het onderwijs bezocht afgelopen maandag OBS Hurdegaryp. De school heeft een periode onder een zogenaamd aangepast arrangement van de inspectie achter de rug. Beide inspecteurs bezochten klassen, voerden gesprekken met kinderen, leerkrachten, IB-er en directie. En kwamen tot de conclusie dat de school, na een periode van hard werken, weer in het basisarrangement valt. Kortom:  De school is weer groen!

Vandaag was het daarom feest op OBS Hurdegaryp. Alle kinderen (en meesters en juffen) kwamen groen gekleed op school. In de klassen was van alles te doen en in de hal werd een kunstwerk gemaakt door alle kinderen. Een welverdiende traktatie mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het einde van de ochtend werden de kinderen toegesproken en hebben ze voor zichzelf gezongen. Het is een prestatie om trots op te zijn!

 

Op Openbare Basisschool Hurdegaryp spelen, leren en werken leerlingen met veel plezier samen. Duidelijke regels, omgangsvormen en structuur zorgen voor een geborgen en veilige sfeer in de school. Hierdoor kan ieder kind zijn of haar talenten ontwikkelen. De leerkracht helpt, stimuleert en begeleidt daarbij. Met moderne lesmethodes, waarbij vooral rekenen en taal centraal staan, halen we het beste uit ieder kind!

In de school creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Met aandacht voor waarden en normen kan ieder kind zich veilig voelen. Dit zien we terug in de omgang tussen kinderen onderling en in de omgang tussen kinderen en volwassenen. In het belang van het kind zijn wij voor een open communicatie met ouders en/of verzorgers. Daarnaast is er ook ruimte voor sport, muziek, kunst en cultuur en feesten. En dat in een gezellige sfeer, gebaseerd op duidelijke afspraken.


 

Nieuws

Schoolfilmpje

AfspelenSchoolfilmpje
 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

 van Weerden Poelmanstr. 2a
 9254 CS Hurdegaryp
 tel.: (0511) 47 20 26
 www.obs-hurdegaryp.nl
 info@obs-hurdegaryp.nl
                                           Directeur: Dhr. Johan Osinga

Knoppen

Nationale rekendag

AfspelenNationale rekendag

Nieuws

Schoolfilmpje

AfspelenSchoolfilmpje